MENÜ ☰
necdet-cam-akademi
Mart 2023
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Realty House Gayrimenkul
İstanbul 34 Gazetesi » Alt Manşet, Genel, Politika, Toplum » CHP SEÇİM BİLDİRGESİ ÖNERİLERİMİZ
CHP SEÇİM BİLDİRGESİ ÖNERİLERİMİZ

2015 MV SEÇİMLERİ CHP SEÇİM BİLDİRGESİ ÖNERİSİ

 
GİRİŞ

1927 yılındaki “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik” ilkelerine, 1935 yılında “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkeleri eklenmiştir. 1959 yılındaki “İlk Hedefler Beyannamesi” ile CHP “eşitlik”, “adalet”, “Yargının Bağımsızlığı”, “Üniversitelerin Özerkliği”, “Sosyal Devlet”, “Basın Özgürlüğü” konularındaki görüşleri ne yazık ki istenilen şekilde ülkemizde gerçekleşmemiştir.

 
1980 yılından sonraki dönemlerde ise ülkemizde 1961 Anayasası ile güvence altına alınan emekçi kesimin sosyal güvenlik ve örgütlenme hakları ellerinden alınmış, köylülerin geleneksel üretim yöntemleri çağdaş usullere dönüştürülememiştir. Köyden kente hızlı göçler kırsal kesimin sorunlarını şehre taşımıştır. Şehir rantının zenginleşme aracı olarak kullanıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı 1990’lı yıllardan sonra terör, doruk noktasına ulaşmıştır.
Ülkemizde ekonomik, sosyal, kültürel, askeri, siyasal anlamda gelişmeler sağlanamamış, olağan ve zamana uyum, bilgi iletişim teknolojisinin kullanımı şeklindeki değişimler abartılmıştır. Üretmeden tüketme alışkanlı yaşam biçimine dönüşmüştür. Teknoloji üretmeyen, üretilmesine izin verilmeyen ülkemiz, bilgi iletişim teknolojileri konusunda müstemleke durumu gelmiştir.
Eğitim kalitesinin düşmesi, ulusal eğitim politikalarının oluşturulamaması, kamu-özel farkı olmaksızın hizmetlerin kalitesinin düşmesine, verimliliğin azalmasına neden olmuştur.
Yasaların sürekli egemen sınıfların, çıkar odaklarının, finans sektörünün lehine değiştirilmesi, aynı konularda farklı yargı kararlarının verilmesi, davaların uzun sürede, çoğu da yanlış olarak sonuçlanması, yurttaşın Devlete güvenini yok etmiştir. Devletin temeli adalet terazisi artık doğru tartmamaktadır. Kararlar yasal olmadığı gibi, vicdani de değildir. Zaten yasaların büyük bir kısmı evrensel hukuk normlarından uzaktır.
CHP 2015 SEÇİM BİLDİRGESİNE ALINMASINI İSTEDİĞİMİZ KONU BAŞLIKLARI:
(Seçim bildirgesinde de bulunması geren konular; yaş, sosyal sınıf, ekonomik veri, üretim yöntemi vs. gözetilmeksizin karışık olarak yazılmıştır. Sistematik çalışma değildir Bu bildirge taslak mahiyetinde olup, yurttaş görüş ve önerilerini kapsamaktadır. İfade, sıralama konusunda bilimsel çevrelerin katkısı sağlanmalıdır.)
ÜLKEMİZİN BAŞLICA SORUNLARI
Gelinen süreçte ülkemizin temel sorunları;
– Güvenlik,
– Uyuşturucu kullanımı
– İnsan haklarının çiğnenmesi,
– Özgürlüklerin kısıtlanması,
– İşsizlik,
– Pahalılık,
– Yoksulluk,
– Gelir dağılımındaki eşitsizlik,
– Vergi adaletsizliği,
– Ekonominin kırılganlığı ve dışa bağımlılığı, sıcak para,
– İç ve dış borç stoğundaki artış,
– Kamu hizmetlerinde ve yatırımlarında kısıntıya gidilmesi,
– Sosyal güvenlik sisteminin çöküşü,
– Sağlık sisteminin bozukluğu,
– Eğitim sisteminin yetersizliği ve fırsat eşitsizliği,
– Yolsuzluk,
– Hukuksuzluk ve yargının tıkanıklığı,
– Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlılığı,
– Çarpık kentleşme
– Çevre kirliliği,
– Cinsler arasındaki ayrımcılık,
– Baskıcı yönetim anlayışı,
– Kamu şiddeti,
– Stratejik alanlarda özelleştirme,
– Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların durumu,
– AB, ve Komşu ülkelerle sorunlar,
– VE YÖNETİM, SİYASET SORUNU ana başlıklar halinde sayılabilir.
Yıllardır var olan yukarıdaki sorunların bir çoğu AKP iktidarının yönetim anlayışı nedeniyle yapısal temel soruna dönüşmüştür. Etnik köken, inanç ve bölge temeli üzerinden yapılan biz-siz ayrımcılığı ile yurttaşlarımızın birbirine karşı saygısı, hoşgörüsü kalmamıştır. Anadolu insanının sevgi yaklaşımı, kin ve nefrete dönüşmüştür. İnsanlarımızın başta siyaset kurumu olmak üzere tüm kurumlarına karşı güven yok edilmiştir. Polisiye tedbirlerle, zor kullanarak, sindirme, yıldırma, istikrar bozulursa ekonomi çöker tehditleriyle ülkede barış korunamayacağı gibi, kalkınma, gönenç, çağcıl uygarlık sağlanamayacaktır.
Ulusal gelirin % 80’i, çoğunluğu AKP’li % 10’un eline geçmiştir. Ekonomik çıkar çevrelerinin doyumsuzluğu sosyal gerilim, huzursuzluk ve patlamaların da kaynağı olacak duruma gelmiştir.
HALKIMIZIN, CHP’LİLERİN İSTEMLERİ
(BİLDİRGEDE BULUNMASI İSTENİLDİĞİ ŞEKİLDE)
1- Çocuklar üzerinde psikolojik baskıya dönüşen merkezi sınav sistemine son verilecektir. Eğitim ve okullaşma seferberliği ilan edilecek. Eğitim ve öğretim standartlarına uygun sınıf sayılarının olması için çalışmalar hızlandırılacaktır. Çağın ve toplumun gereksinimlerine uygun müfredat geliştirilecektir.
2-Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu kesinlikle en fazla iki yıl içinde sonlandırılacaktır. Üniversitelerde bilimsel ve mali özerklik sağlanacak, Siyasetin üniversiteler üzerindeki hâkimiyetine son verilecektir. Akademisyenlere iş güvencesi getirilecek, üniversiteler bilim üretir kurumlara dönüştürülecektir.
3- Milletvekilliği dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılacak, memurların yargılanmasında mülki amirlerden izin alma zorunluluğuna son verilecektir.
4-Hukuksuz işlemlerle ilgili memurların ve güvenlik güçlerinin işlediği suçlardan dolayı Devlet tarafından ödenen tazminatlar suçu işleyen memura rücu edilecektir.
5- Vergi adaleti sağlanacak, asgari ücretten ve her türlü gelirden asgari yıllık ücret tutarı kadarından vergi alınmayacaktır. Kamu düzeninde asgari ücrete bağlanan ceza yöntemine son verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu işçi, işveren SGK kesintileri toplamı % 15’yi geçmeyecek. Emeklilik sigorta sistemi genel SG sisteminden ayrılacaktır. Vergi sistemindeki muafiyet ve istisnaların tamamı kaldırılacaktır.
6- Kayıt dışı ekonomi ve sahte fatura düzenine son verilecektir. Sözleşmelerde Damga vergisi kaldırılacak, ticaretin yazılı hale gelmesi sağlanacaktır. Ticari işlemlerde 500 TL ve üzeri tüm ödemeler bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bankaların komisyon ve masraf şeklindeki aracılık hizmetlerinden kaynaklanan kesinti yapılmasına ticari işlemlerde izin verilmeyecektir. Yıllık, makul işlemin binde birini geçmeyecek şekilde işletim ücreti karşılığında işlemler yapılacaktır. Devlet bankalarında ticari işlemlerden komisyon, masraf alınmayacak, haksız rekabet gözetilecektir.
7- İşletmelerin varlık ve borçlarının gerçek, rayiç bedel üzerinden gösterilmesi sağlanacak, bağımsız denetim küçük ve orta ölçekli işletmelerde bedeli Devlet tarafından karşılanmak suretiyle zorunlu hale gelecektir.
8- Yargının hızlı ve doğru işlemesi için önlemler alınacak. HSYK özerk hale getirilecek. Yargının tam bağımsızlığı sağlanarak kendi iç denetim mekanizmasını geliştirecektir.
9- Yargı, güvenlik, eğitim başta olmak üzere memur tayin ve atamalarda sınavla atama sistemine geçilecek. Sınavla gelinen yargı çevrelerinde görevden alma, yargı kararına bağlanacaktır.
10- Gösteri ve yürüyüşler yasası çağa uygun düzenlenecek, gösteri ve yürüyüş hakkının önündeki yasal ve idari kısıtlamalar kaldırılacaktır.
11- Askerlik süresi kısaltılacak (eğitim durumu ve yapılacak sınav sonucuna göre 2-8 ay arasında başarıya göre süre belirlenecektir.)
12- Bedelli askerlik uygulamasına son verilecektir.
13- Toplu ulaşımda indirim ve ücretsiz uygulamaya son verilecektir. 12-24 yaş arası öğrencilere aylık 100 binişlik, geliri yetersiz 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımıza da aylık 30 binişlik ücreti Devlet tarafından karşılanan Türkiye’nin her yerinde geçerli seyahat kartı verilecektir.
14- Bilim ve teknolojinin gelişmesi için Üniversite – Sanayi – İşletmeler arasında işbirliği sağlanacak, finansman başta olmak üzere her türlü yardım yapılacaktır.
15-İhracatta KDV iade sistemi ihracatın gerçekleştiği anda uygulanacak, Ulusal üretimin artması için teşvik sistemi gümrük vergileri de dikkate alınarak düzenlenecektir.
16- Devlet ve özel sektörde hesap verebilirlik, şeffaflık, açıklık prensiplerine sıkı sıkıya uyulacak. Kamu harcamaları alınan mal ve hizmetin özellikleri itibariyle kamuoyuna açık hale gelecektir. Belediyelerin ve KİT’lerin hesapları yerli kuruluşlarca bağımsız denetime tabi tutulacaktır.
17- Fiyat ve etiket yasası tekrar güncel hale gelecek, farklı yer ve mekânlarda aynı tür mal ve hizmetin fiyatı denetim altına alınacak, başta turizm sektörü olmak üzere fahiş fiyat uygulamasına son verilecektir.
18- Her türlü tüketim malzemesinin satışının yapıldığı mağaza ve işyerlerinin kışın saat 18.00, yazın 20.00’den sonra çalışmasına izin verilmeyecektir.
19- Cumartesi ve Pazar günleri şehirlerarası yük taşımacılığı yapılamayacaktır. Karayolu taşımacılığında konaklama, bakım-onarım hizmet tesisleri esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılması sağlanacak, çalışma koşulları insani boyutlarda olması sağlanacaktır.
20- Her ne olursa olsun haftalık çalışma saati 48 saati geçemeyecektir. Bu süre ağır ve tehlikeli işlerde 40 saatten fazla olamayacaktır.
21- İşçi haklarını kısıtlayan, sigortasız işçi çalıştıran firmaların faaliyetlerine son verilecek, aynı kişilerin tekrar iş yeri açmasına izin verilmeyecektir.
22- Tarım ürünlerinin ıslah, yetiştirme, satış aşamalarında Devlet desteği sağlanacak. Tarım ürünlerinde yerli tohum kullanılması için önlemler alınacaktır.
23-Besi hayvancılığının yanında mera hayvancılığı için işyeri, organizasyon, veterinerlik hizmetleri teşviklerle sağlanacak. İhracata yönelik tarım ve hayvancılık desteklenecektir.
24- İşsizlik ve iş güvencesi sorunu çözülecektir.
25- Seçim yasası değiştirilecek, nüfus yerine seçmen sayısı esas alınarak seçim çevrelerinde milletvekili sayısı belirlenecek, nispi temsil ve tercihli oy sistemi getirilecektir.
26- Tarihi eserlerin, kültürel değerlerin tamamı kayıt altına alınacak, röleve çalışmaları yapılacak, aslına uygun tamir ve bakımları yeterliliği kanıtlanmış firma ve ustalarla yapılacaktır.
27- Sağlık hizmetlerinde reformlara devam edilecek, sağlığın ticaretine son verilecektir. Hasta-sağaltım hizmetlerinde süreklilik ve tamlık dönemi başlatılacaktır.
28- Şehirlerde muhtarlık ve kaymakamlık sistemine son verilecektir. Kaymakamların görevleri vali yardımcıları aracılığıyla yapılacak, muhtarlık hizmetleri belediye başkan yardımcısı aracılığıyla yürütülecek, Belediye başkanları gibi, başkan yardımcıları da seçimle belirlenecektir.
29- Trafik kurallarına başta kamu araçları olmak üzere kesinlikle ceza ve eğitim sistemiyle uyulması sağlanacak, geçiş üstünlüğüne haiz araçlar dışında kamu, özel araçların ayrıcalıkla hallerine son verilecektir.
30- Makam aracı uygulaması araziye çıkış, denetim vs. zorunlu haller dışında kaldırılacaktır.
31- Ormanlar, ormanlık alanlar, zeytinlikler, kıyılar imara kapatılacaktır.
32- Sanat ve sanatçılar korunacak, toplumun gelişmesine katkıları desteklenecektir.

📆 05 Mart 2015 Perşembe 10:43   ·   💬 0 yorum   ·  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ANKET

Yeni tasarımı beğendiniz mi?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

YAŞAMIN İÇİNDEN

RÖPORTAJLAR

PİYASALAR